До 10 години затвор за насилие у дома

Народното събрание прие окончателно на второ четене поправките в Наказателния кодекс за домашното насилие.

 Вносител на текстовете е предсeдателят на парламента Цвета Караянчева. Според последните поправки, направени  от правната парламентарна комисия, принудата в условията на домашно насилие ще се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Престъпление, извършено в условията на домашно насилие се дефинира, като предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права. Това определение ще се отнася за случаите, когато престъплението е осъществено спрямо съпруг или бивш съпруг, лице, от което жертвата има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство. Преследването за телесни вреди ще започва по иск на жертвата и тя няма да има право да го оттегля. За закана за насилие е предвидено наказание до 6 години затвор, когато престъплението е насочено срещу личността или имота на лицето. За закана в условията на домашно насилие обаче е необходимо заканването да е създало основателен страх, че може да бъде осъществено. Следенето става престъпление, което ще се наказва до 1 година лишаване от свобода. Но ако е в условията на домашно насилие - наказанието е до 5 години.

Следенето е дефинирано като нежелано поведение или със заплашителен характер, което дава да се разбере, че другото лице е наблюдавано и създава у него основателен страх. Към следенето спада и нежеланата комуникация във всички форми и със всички средства. Вдигат се и глобите за родители, които след развод отказват на бившата половинка да вижда детето. Насилственото сключване на брак да се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години. Наказанието ще се налага и на лице, което отвлече другиго с цел да го принуди да встъпи в брак, както и на лице, което за тази цел го склони да премине на територията на друга държава. Със затвор от 3 до 8 години ще се наказва, когато деянието е извършено от родител, друг сродник или настойник, по отношение на непълнолетно лице и по отношение на две или повече лица. При принуда за съжителство на съпружески начала ще се наказват извършителите с лишаване от свобода от 1 до 6 години.