11 години РДНСК - Бургас не е предприела нищо, за да спре застрояването на "Корал"

"Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас (РДНСК) не е осъществила задължителен служебен контрол за законосъобразност на разрешенията за строежи на плаж Корал, издадени през 2007 г.


Това е органът, който е длъжен да извършва служебна проверка за съответствията на всички разрешения за строежи спрямо нормативните изисквания, към датата на издаването им". Това посочват в позиция, разпространена до медиите от Върховния административен съд във връзка с излязло решение на Върховния административен съд (ВАС) по стар казус с искане за издигане на хотелски комплекс на плажа. Става въпрос за "Корал резидънс", като инвеститорът е "Витатур инвест" АД, като негов праводател е "Прайм Пропърти БГ". От ВАС уточняват, че те не са "органът, който е разрешил строежите на плаж Корал".
РДНСК – Бургас има правомощия да отмени всяко разрешение, ако прецени че то е назаконосъобразно и в сроковете, предвидени в закона – 14 дни от уведомяването му (съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗУТ). Разрешенията за строеж са постъпили в РДНСК – Бургас през 2007 г. Контролният орган не е предприел нищо във връзка с тях. Десет години по-късно, по протест на Прокуратурата се иска обявяване на разрешенията за нищожни. За да са налице предпоставки за обявяване на едно разрешение за нищожно обаче, то трябва да страда от изключително тежки пороци, а именно да не е постановено от компетентен орган, както и да са има драстични нарушения на материалния закон, каквито в случая не са налице. Във Върховният административен съд дело 7287/2018 г. е седмото с такъв предмет и всички са образувани по протести на Прокуратурата срещу издадени разрешения за строежи на плаж Корал. При решенията на върховните административни съдии по тях няма противоречива практика. Десетки са и делата във ВАС с искания за обявяване на нищожност на разрешения за строежи по Черноморието, издадени на физически и юридически лица, за които РДНСК – Бургас не е осъществила служебен контрол за тяхната законосъобразност, пишат още от ВАС. Припомняме, че за строежа има разрешение от главния архитект на Царево, но то е спряно от РДНСК-Бургас. Тричленен състав на ВАС обаче счита, че имотът е урбанизиран и "липсват доказателства за съществуването на дюни като част от територията на плаж "Лозенец Кум Кашла". Всъщност, съдът казва, че чак на 19 септември, 2014 година са издадени специализирана карта и регистър, които показват наличие на пясъчни дюни, но строителните книжа са издадени години по-рано – още през 2006 година. Затова и ВАС счита, че има "евентуална незаконосъобразност на строителните книжа". Освен това съдиите Светлана Йонкова, Таня Радкова и Анелия Ананиева считат, че всъщност няма установено от РДНСК нарушение – наличие на ОВОС от РИОСВ-Бургас и оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). А РДНСК трябва да плати 960 лева съдебни разноски.