Българската флотилия е взела участие в повече от 10 военни учения през 2018

Днес 18 януари, във флотилия бойни и спомагателни кораби бе проведен анализ на подготовката и изпълнение на поставените задачи през 2018 година.

 Това съобщиха от ВМС.
На анализа присъстваха командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев, командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, офицери от щабовете на флотилията и пунктовете за базиране в Бургас и Варна, командири на военни формирования и командири на кораби.
Отбелязано бе, че основните усилия в подготовката през изминалата година бяха насочени за изпълнение на задачите,  в съответствие с мисиите на ВМС.
Особено внимание при подготовката на флотилията и подчинените военни формирования през 2018 г. беше обърнато на осигуряване и ефективно провеждане на подготовка на силите за изпълнение на задачи по мисия „Отбрана”, поддържане на постоянна бойна и мобилизационна готовност, отработване на задачи при разрешаване на кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от бедствия. 
Подготовката на щабовете и формированията беше насочена и за поддържане на изградените и придобиване на нови способности в съответствие с пакета цели за способности 2017.
Отчетено бе и изпълнението в заповяданите срокове на задачите по организационното изграждане на флотилията през учебната 2018 г. 
През изминалата 2018 г. флотилията и подчинените сили проведоха и участваха в редица международни и национални учения:
- През месец март с базов миночистач „Прибой“ в противоминното учение на гръцките ВМС „ARIADNE”;
- През месец май с фрегата „Дръзки“ като част от Втората постоянна военноморска група на НАТО в Средиземно море, заедно с корвета „Бодри“ в учението на ВМС на Република Румъния „SEA SHIELD”;
- През месец май беше проведено тактическото учение на флотилия бойни и спомагателни кораби „ЧЕРНО МОРЕ 2018”.
- През месец юли сили и средства от състава на флотилията участваха в националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2018”.
- През месец юли с корвета „Бодри“ участва в украинско – американското учение „SEE BREEZE“;
- От 08 до 12 октомври 2018 г. беше проведено компютърно подпомагано командно-щабно учение „Съвместен отговор” на патрулните и противоминните сили.
- През месец ноември щаба на флотилията взе участие в национално тристепенно Командно-щабно учение „ЕСЕН-18”.
- През същия месец сили и средства от флотилията взеха участие в  планираното от българска страна съвместно българо-румънско противоминно учение „POSEIDON”;
- През октомври и ноември екипажа на минен ловец „Цибър“, извърши съвместно плаване с Втората постоянната противоминна група на НАТО, по време на което участва в учението на ВМС на Република Tурция „NUSRET 2018”, в учение от типа PASSEX с кораби на Република Грузия и българо-румънското противоминно учение  “POSEIDON”.
- През ноември и декември 2018 г. фрегата „Дръзки” участва в операцията на НАТО по морска сигурност в Средиземно море „SEA GUARDIAN“
Продължава добро сътрудничество и взаимодействие на флотилия бойни и спомагателни кораби с държавната и местна власт. Пряко свързано с това бе и изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време” с участие на сили и средства на флотилията. Многократно личен състав и техника, дислоцирани в град Бургас и град Варна участваха в унищожаването и обезвреждането на открити невзривени боеприпаси, оказване помощ на населението на Бургаска, Варненска и Добричка области при борба с наводнения и в тежки зимни условия.
Флотилен адмирал Чубенков изказа своето задоволство от цялостната дейност на флотилията през 2018 година и я определи като изключително ползотворна, динамична и ефективна. Той подчерта, че равносметката на  извършеното доказва професионализма и способностите на личния състав да се справя с отговорните и сложни предизвикателства на нашето време.
Командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев даде своята висока оценка за дейността на флотилия бойни и спомагателни кораби през 2018 год. Той изказа сърдечна благодарност за положените усилия, професионализма и отговорността на българските военни моряци при изпълнението на поставените от командването на ВМС задачи и очерта основните насоки за работа през новата година.