Варненската полиция не успява да разкрие и половината от престъпленията в града

Варненската полиция не успява да разкрие и половината от престъпленията, регистрирани в областта, а извършителите на убийства никога не стават известни.

Такъв е изводът от справка за регистрираните и разкрити криминални деяния, извършени през 2017 и 2018 година, представена днес от Областната дирекция на МВР.
През предходната година полицията е разследвала три убийства в града, като нито един извършител не е открит. Скромен е и успехът при разкриването на кражбите - от 1741 за 2017 година са разкрити едва 12,6 % или 219. Броят на този вид престъпления се е понижил 1364 до през тази година, като този път са разкрити 20,3 % или 277.
Особено зле се представят местните полицейски власти при разкриване на посегателствата срещу автомобили. През 2017 година са регистрирани 73, като решените случаи са едва 2.
Кражбите на автомобили са се увеличили през 2018 година, като до момента са 89, а полицията е успяла да разкрие 17 от тях.