Общинските съветници във Варна сами си гласували да паркират безплатно в синята зона

Общинските съветници във Варна паркират безплатно в синята зона на града, ползвайки привилегия, дадена им от наредба, която сами са гласували.

Със същото право се ползват кметът на града и председателят на Общинския съвет. Това става ясно от отговор на въпроси, изпратени от "Дневник" до местната администрация.


От Пресцентъра й посочиха като основание за "привилегированото паркиране" на съветниците текст от Наредбата за организация на движението на територията на община Варна. В него е записано, че "режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди се прилага единствено по отношение на пътни превозни средства, обслужващи лица на изборна длъжност в Общински съвет - Варна, и община Варна за времето на техния мандат".


Това на практика означава, че за разлика от гражданите всички "правоимащи" - кметът на Варна, председателят на Общинския съвет и всички общински съветници, ползват привилегията да не плащат за престоя на колите им в синята зона на града.


Текстът на наредбата изрично регламентира, че привилегията се предоставя само за случаите, в които превозното средство се ползва за служебни цели, но тя не предвижда начина, по който това може и трябва да бъде регламентирано. Уточнението, направено от общинския пресцентър, гласи само, че заедно с регистрационния номер на автомобила, ползван от правоимащия, в системата за привилегировано паркиране се въвежда и писмото, с което е заявено това.


Така всеки, заемащ изборна длъжност в местната администрация, би могъл да паркира автомобила си в синята зона на Варна за неограничено време, без да плаща такса и без да е длъжен да доказва, че това се налага за изпълнение на служебните му задължения.


Пак според текста на писмото, изпратено от общинския пресцентър в отговор на въпросите, зададени от "Дневник", права за въвеждане на регистрационни номера на автомобили в системата за привилегировано паркиране има само директорът на Общинското предприятие "Общински паркинги и синя зона". Той обаче е служител на местната администрация.


Странно впечатление в Наредбата за организация на движението на територията на община Варна прави и текст, регламентиращ обслужването на дипломатически представителства в града. Той очевидно е преписан дума по дума от аналогичната наредба, гласувана от Столичния общински съвет.


Според общинския сайт visitvarna.bg в града има само едно Генерално консулство - на Руската федерация, както и консулство на Индонезия. Останалите осем са почетни. Странно защо обаче наредбата, приета от варненските общински съветници, съдържа регламент за ползване на синята зона "пред сградите на посолства, резиденции, културни институти и търговските отдели към дипломатическите представителства".


Синята зона във Варна влезе в действие от 11 юли т.г. Тя обхваща пространството между бул. "Христо Ботев", бул. "Мария Луиза", бул. "Осми приморски полк", бул. "Цар Освободител", бул. "Приморски" и ул. "Девня". Работното време на зоната е от 9 ч. до 19 ч., а таксата за престой на час (но не повече от три поредни часа) е 1 лев.
*Материалът е препечатан от "Дневник"