Увеличава се рискът от пожари, предупреждават от МВР

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата.
Снимка: Архив

 За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена селскостопанската реколта, гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност. 

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния сезон:
- недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
- всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
- преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
- не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;
- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
- разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;
- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

При пожар потърсете помощ на телефон 112.

На страницата на НИМХ може да проверите как ще се промени индексът за пожароопасност през следващите 48 часа.