17 деца от Варна са осиновени за първите 6 месеца на годината

17 деца от Варна са осиновени през първото полугодие на 2018 година.

Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Тя добави, че 14 от осиновените деца са били настанени в приемни семейства, две – в Дома за медико-социални грижи за деца във Варна, и едно – при роднини. От осиновените 17 деца, 4 са осиновени в чужбина, останалите – в България. По думите ѝ 27 деца са върнати в биологичните семейства през първото полугодие на 2018 година. Анализът на дейностите по прилагане мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково през първото шестмесечие на 2018 година сочи, че общият брой случаи на реинтеграция, по които е работено през отчетния период, е 59, като 18 от тях са нови, започнати през първото полугодие. От направения анализ на социалната работа по реинтеграция на децата може да се направи заключение, че тя е свързана с връщането им в биологичното семейство, с осиновяването им или с навършване на пълнолетие.

Анна Конукова посочи, че в повечето случаи социалната работа при децата, навършили пълнолетие, не прекъсва. Децата от специализираните институции остават там до завършване на започнатото образование, тези при роднините си също могат да получават месечна финансова подкрепа до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, а пълнолетните деца с увреждане, навършили пълнолетие се поемат за работа от социалните работници от отдел „Хора с увреждания и социални услуги“. 145 лица са подпомогнати с помощи през първото полугодие на 2018 година. 78 от отпуснатите помощи са за еднократна финансова подкрепа на деца във връзка с превенция на изоставянето им, реинтеграция или за подкрепа на дете в приемно семейство, 63 – за месечна помощ на настанени при близки и роднини деца. Отпуснати са и 4 помощи за месечна добавка на дете с увреждане, настанено при роднини. Общата стойност на изплатените еднократни помощи за първото полугодие на годината е 30 170 лева. С месечни помощи към месец юни 2018 година се подпомагат 60 деца, настанени при роднини и близки. За всички деца, настанени в приемни семейства, помощите се изплащат по проекта „Приеми ме“ от Община Варна.