Събират безвъзмездно опасни отпадъци от варненските домакинства

Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата.

В дните от 18-ти до 21-ви юли пунктът ще бъде разположен в определени точки във всеки район в града, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. Следващата акция ще се проведе от 26-ти до 29-ти септември.

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила. 

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:

18-ти юли

-          от 9 до 12,45ч. – пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“, район „Приморски“

-          от 13,45 до 17,30ч. – паркинга на спирка „Марек“ до ресторант „Немо“, район „Приморски“

19-ти юли

-          от 9 до 12,45ч. - пазар на ул. „Моряшка“, район „Аспарухово“

-          от 13,45 до 17,30ч. – площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, район „Одесос“

20-ти юли

-          от 9 до 12,45ч. – паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл. 138, район „Младост“

-          от 13,45 до 17,30ч. – паркинга  до „Супермаркет 5“ срещу бл. 302, район „Вл. Варненчик“

 21-ви юли

-           от 9ч. до 14ч. – паркинга до сградата на Община Варна – до бариерата, в близост до бул. „Осми Приморски полк