Започва записването на първокласниците, приети на трето класиране във Варна

Записването на първокласници, приети на трето класиране започва от утре – 26 юни от 9 ч. и ще продължи до 17 ч. на 27-ми юни, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Приети са 20 деца, като 50% от тях – по първо желание, останалите – по второ желание. Документите се подават на място в училището, където е прието детето, като се представят копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане и оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование. Деца, ползващи предимство по чл.10, ал.4, т.1 и т.2 (дете с трайни увреждания над 50%; дете на двама починали родители) представят и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Извън класирането остават осем деца. Родителите им ще могат да подават документи от 28-ми юни на място в училищата, в които има останали свободни места.