Депутатите искат енергоразпределителните дружества да бъдат стратегически обекти от националната сигурност

Със 148 гласа "за" и 48 "въздържал се" депутатите одобриха доклада на Временната комисия за ЧЕЗ, предаде ИА "Фокус"


Заедно с  доклада народните представители приеха и проекторешение, с което възложиха на Министерски съвет да направи задълбочен анализ по изпълнението на заложените цели от правителството в приетата стратегия за приватизация на енергоразпределителните дружества. Народните представители решиха в срок до 31 - ви декември 2018 година правителството да ревизира постановлението си за определяне на стратегически обекти и дейности, които са от национална сигурност, в частта му сектор "Енергетика", включвайки основно активи и дейности на електроразпределителни предприятия. Народното събрание реши в същия срок службите за сигурност да предоставят детайлен анализ по планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп, а БНБ - за поетите ангажименти от български банки по сделката.